Architektura

O architekturze

Platforma IOTANS to produkt informatyczny przeznaczony do zdalnej wizualizacji danych odbieranych z różnych urządzeń pomiarowych

Dane są automatycznie przesyłane do platformy w postaci oddzielnych pakietów z zaszyfrowanymi informacjami. Częstotliwość wysyłania pakietów danych przez każde urządzenie jest konfigurowana na życzenie klienta

To właśnie na platformie przedstawione są informacje z różnego rodzaju urządzeń w wygodnej do pracy formie

Elementy platformy

Część kliencka platformy (interfejs internetowy)

Zapewnia przeglądanie informacji o wskazaniach liczników, komunikatach o błędach, a także pozwala zarządzać urządzeniami pomiarowymi, przydzielać im określone adresy i konfigurować dostęp

Serwerowa strona platformy

Składa się z niezależnie wdrażanych serwisów, które odbierają i dekodują pakiety danych z liczników mediów i innych urządzeń, przetwarzają informacje i analizują je, generują raporty i wysyłają komunikaty o błędach

Mikroserwisy

Budowa platformy

Mikroserwisy z zewnętrznym API zapewniają interakcję między stroną kliencką (interfejs internetowy) a platformą; zapewniają tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników, grupami dostępu, adresami, raportami. Umożliwiają również integrację z usługami stron trzecich (1C, CRM i in.)

Jest to bardzo wygodne, ponieważ umożliwia otrzymywanie informacji w formie, do której jesteś przyzwyczajony, bez marnowania czasu na nowe programy i usługi.

Usługi przetwarzania danych

Database Service - Postgres

Usługa relacyjnej bazy danych, która bezpiecznie przechowuje informacje o urządzeniu, jego parametrach i konfiguracji, jak też o przynależności do określonej osoby prawnej lub lokalizacji

Serwis przechowywania dokumentów - Elasticsearch

Serwis przechowywania dokumentów, który zapewnia bezpośrednie przechowywanie odczytów z urządzeń pomiarowych, natychmiastowe wyszukiwanie po tych danych, agregację do generowania raportów i analizowania przechowywanych danych. Wybrany system przechowywania danych zapewnia poziome przeszukiwanie terabajtów przechowywanych danych i doskonałą odporność na błędy w ramach jednego lub wielu klastrów

Usługi kolejek i tymczasowego przechowywania danych - Kafka/Redis

Usługa bazy danych zapewniająca tymczasowe przechowywanie danych, a broker wiadomości zapewniający odporną na błędy akumulację pakietów informacyjnych z różnych urządzeń dyspozytorskich do ich następnego przetwarzania

Platforma mikrousług - Kubernetes

Orkiestracja mikrousług na platformie Kubernetes zapewnia, że wszystkie usługi działają płynnie pod każdym obciążeniem. Jest to ważny czynnik skalowalności platformy

Usługa przetwarzania/dekodowania pakietów danych - ESH

Usługi do przetwarzania/dekodowania pakietów informacyjnych pochodzących z różnych urządzeń, w tym liczników energii

Integracja i wdrażanie infrastruktury

Ciągły proces integracji i ciągły proces dostarczania (lub ciągłe wdrażanie) infrastruktury serwera zapewniają płynne działanie platformy, nawet przy ciągle zmieniających się parametrach. To szybka implementacja nowych funkcji i naprawianie możliwych błędów

Bezpieczeństwo i odporność na awarie

1. Przechowywanie danych w kilku centrach, co w przypadku awarii na jednym z nich gwarantuje ciągłość działania całej platformy jako całości, używając przy tym innego z centrów danych

2. Sporządzenie rezerwowej kopii danych poza ww. dwoma centrami, co umożliwi pracę z platformą nawet w przypadku awarii obu z nich

3. Szyfrowanie kanałów komunikacyjnych oraz samych pakietów informacji z urządzeń końcowych

Często zadawane pytania

Jesteśmy firmą dostarczającą inteligentny sprzęt, czy możemy wykorzystać Twoją platformę IOTANS do zbierania informacji z naszych urządzeń?

Platforma IOTANS może zbierać dane z różnych inteligentnych urządzeń za pomocą protokołów przesyłania danych: LoRaWAN, NB-IOT, Wm-BUS, RS 485, Zigbee i innych

Jak wygląda proces uruchomienia?

Do podłączenia obiektu do systemu IOTANS nie jest wymagane odrębne uruchomienie. W wielu obiektach uruchamianie odbywa się zdalnie

Czy mogę pracować z platformą IOTANS w Europie?

Platforma IOTANS jest wszechstronna i można ją łatwo dostosować do różnych potrzeb. IOTANS zatrudnia zarówno specjalistów technicznych, jak i IT, którzy pomagają w integracji. Obecnie platforma przechodzi testową integrację w kilku krajach. Pracujemy na całym świecie

Jak szybko platforma widzi nowe liczniki?

Obecnie platforma widzi wszystkie nowe urządzenia pomiarowe podczas ich wstępnej aktywacji. Po zamontowaniu urządzeń na obiektach są one wpisywane do bazy IOTANS jako aktywne i widywane są przez przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowego lub kierownika firmy zarządzającej.