System zdalnego odczytu danych
IOTANS
dla zakładów produkcyjnych

Specyfika wdrożenia

Zużycie wody w przemyśle może przekraczać 1 milion metrów sześciennych rocznie, a więc wymaga szczególnie dokładnych obliczeń. Rzetelne rozliczanie może być postrzegane jako czynnik obniżający koszty produkcji oraz zwiększający wydajność przedsiębiorstwa. Zmniejszenie zużycia wody, wynikające ze wdrożenia systemu zdalnego odczytu danych, nawet w skali 5-10%,  jest już bardzo istotne dla finansów przedsiębiorstwa

Cel zakładu produkcyjnego

Celem zakładu produkcyjnego jest skonfigurowanie oraz wdrożenie systemu zdalnego odczytu danych o zużyciu wody, pozwalającego na maksymalne wyszczególnienie danych

Trudności zakładu produkcyjnego

Wybór systemu zdalnego odczytu danych,  bez modernizacji sieci inżynieryjnych i dodatkowego wyposażenia

Wdrożenie systemu nie powinno zakłócać procesów technologicznych w przedsiębiorstwie

Platforma musi gromadzić, przetwarzać dane, zapisywać je i udostępniać klientowi na jego żądanie w wygodnej formie na komputerze PC w dowolnym momencie

Rozwiązania dla zakładów produkcyjnych

Wdrożone urządzenia do zdalnego zbierania danych w oparciu o sieci LoRaWAN. Wyposażone mogą być zarówno główne warsztaty, jak i pomieszczenia techniczne, studnie, wodomierze w piwnicy, a nawet hostel znajdujący się na terenie przedsiębiorstwa. Stacja bazowa zapewnia przekazanie danych ze wszystkich inteligentnych liczników na terytorium przedsiębiorstwa do serwera

Nasz wynik

IOTANS okazał się skuteczny, dokładny i niezawodny. Dane odbierane są codziennie, co umożliwia zdalne śledzenie odczytów, a także pobieranie raportów za wymagany okres oraz zapisywanie historii odczytów.
Platforma pomaga również kontrolować wycieki w systemie, redystrybuować zasoby w celu zmniejszenia obciążenia sieci i dalszego obniżenia kosztów utrzymania systemu.
Oszczędność czasu pracy stanowi około 30 godzin pracy miesięcznie lub 1,5 - 2 godzin dziennie

Często zadawane pytania

Dlaczego mamy wybrać akurat system IOTANS do zdalnego pobierania danych w naszym zakładzie produkcyjnym?

Inteligentny system IOTANS ma szereg strategicznych korzyści, które pomogą Twojej firmie działać wydajniej.
Dzięki niemu możesz otrzymać aktualne dane o zużyciu energii z 10, 50, 100 urządzeń pomiarowych w trybie automatycznym, bez angażowania zasobów pracy. Czynnik ludzki jest niemal całkowicie wykluczony.
System IOTANS nie wymaga dodatkowego wyposażenia. Nie musisz szukać miejsca do jego zainstalowania, ani np. układać dodatkowych przewodów. Po prostu wymieniasz liczniki na inteligentne i instalujesz stację bazową w promieniu 1-2 km. Stacja bazowa jest kompaktowa i najczęściej instalowana na dachu lub na ścianie zewnętrznej, bliżej dachu budynku. Nie psuje estetycznego wyglądu budynku.
System IOTANS jest instalowany maksymalnie szybko, najczęściej w ciągu kilku dni.
Dane przesyłane są w wygodnym formacie (excel, pdf), możliwa jest integracja z Twoim oprogramowaniem poprzez API.
Znacząco zmniejszona praca przy zarządzaniu i administrowaniu budynkiem oraz rachunkach za media.
Zespół wsparcia zawsze z chęcią udzieli Ci dalszych porad

Czy instalacja systemu IOTANS wymaga zmian w sieciach inżynierskich?

Nie. To jedna ze strategicznych zalet systemu IOTANS. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w systemach inżynierskich i wyposażania rozdzielnic, instalowania koncentratorów czy modemów. IOTANS to najłatwiejszy do wdrożenia system zdalnego pobierania danych

Jak szybko urządzenia do zdalnego pobierania danych z liczników mogą być zainstalowane w zakładzie produkcyjnym?

Nie jest to technicznie skomplikowane. Wymagany jest jednak wstęp naszego specjalisty do obiektu w miejscach, w których znajdują się urządzenia pomiarowe.
Instalacja stacji bazowej wymaga pozwolenia na umieszczenie w obiekcie dachu lub innego obiektu wysokościowego.
Jeśli przeprowadzono wstępne prace z pozwoleniami i dokumentami, instalacji odpowiednich urządzeń można zrealizować w ciągu 2-4 dni

Czy przedsiębiorstwo wodociągowe może odbierać dane, pobrane zdalnie przez system IOTANS?

Zdalne odbieranie danych jest korzystne dla przedsiębiorstw wodociągowych i innych organizacji dostarczających zasoby, ponieważ niedługo wszystkie tego typu dane będą pobierane zdalnie. Po zainstalowaniu liczników ze zdalnym odczytem konieczne będzie podanie numerów liczników, z których będą odczytywane informacje

Czy musimy wymieniać urządzenia pomiarowe na inteligentne, jeśli zdecydujemy się na wdrożenie systemu IOTANS w naszej produkcji?

Aby to zrobić, trzeba będzie albo wymienić liczniki mechaniczne na inteligentne, albo wyposażyć już zainstalowane liczniki w moduł nadawczy

Czy możemy kupić sprzęt do zdalnego pobierania danych od Was oraz zainstalować go samodzielnie?

Tak, jest to możliwe. Służymy kompleksowym doradztwem we wszystkich kwestiach związanych ze wdrożeniem systemu IOTANS w zakładzie produkcyjnym

Darmowa konsultacja Twojego projektu