System dyspozytorski
IOTANS dla
przedsiębiorstw wodociągowych

Specyfika wdrożenia

Przedsiębiorstwa wodociągowe współpracują z ogromną liczbą użytkowników. Do ich głównych zadań należy właściwe rozłożenie obciążenia sieci, kontrola strat wody, prowadzenie dokładnej i terminowej ewidencji zużycia wody. Ważna jest również możliwość realokacji zasobów w sytuacjach awaryjnych

Cel przedsiębiorstwa wodociągowego

Celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie codziennego zdalnego odczytu danych z wodomierzy w obszarach przemysłowych i domowych, w tym w węzłach trudno dostępnych.
Można ustawić transfer danych raz dziennie lub z dowolną częstotliwością, nawet raz na 15 minut. Pozwoli to zmniejszyć obciążenie personelu dzięki automatycznemu przesyłaniu danych z wodomierzy

Trudności

- Komplikacje w wizualizacji danych dot. zużycia wody, pobieranych z inteligentnych urządzeń.

- Tworzenie szczegółowych raportów z danymi z rejestru pomiarów

- Uzyskanie dostępu do odczytywania danych z inteligentnych urządzeń

Rozwiązania dla przedsiębiorstw wodociągowych

Z systemem IOTANS pracownicy wodociągów mogą śledzić zużycie wody dla każdego licznika w czasie rzeczywistym. Dane mogą być sortowane według czasu, daty, adresu i innych parametrów. Możesz zobaczyć średnie zużycie w wybranym okresie, stan licznika, jego parametry techniczne

Utworzenie kont osobistych (zarówno dla osób fizycznych, jak i firm) uprościło komunikację między usługobiorcami a przedsiębiorstwem wodociągowym. Każdy użytkownik może przeglądać swoje zużycie wody i reagować w odpowiednim czasie na nieprawidłowe działanie urządzeń

IOTANS zapewnia użytkownikom możliwość tworzenia raportów zużycia dowolnego urządzenia i za dowolny okres. Dostępna jest również funkcja tworzenia automatycznych raportów, które będą wysyłane na adres e-mail użytkownika raz w tygodniu lub co miesiąc (wedle jego wyboru)

Nasz wynik

System IOTANS okazał się skuteczny, dokładny i niezawodny. Dane docierają na czas, co umożliwia wystawienie faktury następnego dnia po okresie rozliczeniowym. W ten sposób klienci płacą jedynie za usługę, którą otrzymali. Ponadto, wdrożenie systemu IOTANS pomaga kontrolować wycieki, realokować zasoby w celu zmniejszenia obciążenia sieci, co z kolei prowadzi do dalszego obniżenia kosztów utrzymania systemu

Często zadawane pytania

Czy wprowadzenie systemu odczytu danych na odległość przyniesie efekt ekonomiczny?

Oto pięć czynników ekonomicznych,  umożliwiających rozwój podmiotów, dostarczających surowce, po zainstalowaniu takiego systemu:

- Zmniejszenie strat wewnętrznych i transportowych do 60%.

- Usprawnia się system rozliczeń z mieszkańcami, ponieważ dane o miesięcznym zużyciu zasobów użytkowych są pobierane automatycznie do końca miesiąca.

- Zmniejszają się koszty serwisu oraz weryfikacji wskazań liczników.

- Zysk firmy wzrasta dzięki wykrywaniu na czas fałszerstw danych (magnes, rewers itp.).

- Zmniejsza się obciążenie call-centrów oraz centrów rozliczeniowych.

Czy IOTANS to to samo, co system „Inteligentne przedsiębiorstwo wodociągowe”, „Inteligentne mieszkalnictwo i usługi komunalne”?

Połączenie rozwiązań technicznych i koncepcyjnych pozwala przypisać rozwiązanie IOTANS do ww. systemów zarządzania danymi. Dane są zbierane i wizualizowane z różnych typów urządzeń i nie są przypisane do jednego producenta. Protokoły przesyłania mogą być różne.
Na życzenie Klienta funkcjonalność konta osobistego może zostać odpowiednio zmodyfikowana. Więcej o możliwościach platformy możesz dowiedzieć się  tutaj.
Integracja IOTANS z innym oprogramowaniem i aplikacjami za pomocą API jest szybka i łatwa. szybka i łatwa – dotyczy to także aplikacji ekonomicznych / handlowych

Czy muszę zainstalować oprogramowanie na lokalnym serwerze wodociągowym?

Wdrożenie systemu zdalnego odczytu w organizacjach takich jak przedsiębiorstwa wodociągowe wymaga przetwarzania ogromnej ilości danych. Wymagana jest większa moc serwera i większa niezawodność systemu, co się przekłada na większe koszty zarządzania systemem takiego typu.
Ważną konsekwencją użycia „chmury” przy zapisywaniu danych na platformie IOTANS jest możliwość dostępu do informacji o koncie osobistym z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem dostępu do Internetu. Pozwoli to uzyskać dokładne dane w dogodnym terminie

Jak długo trwa wdrożenie platformy IOTANS do systemu zarządzania dystrybucją?

System IOTANS można wdrożyć w krótkim czasie, m.in. ze względu na brak etapu uruchamiania oraz brak konieczności instalowania dodatkowego wyposażenia. W rzeczywistości czas wprowadzenia systemu w przedsiębiorstwie wodociągowym jest równy czasowi instalacji inteligentnych liczników

Jak bezpieczne są dane, zdalnie pobierane z wodomierzy?

Dane są maksymalnie chronione. Zaszyfrowane dane z odczytami liczników w postaci pakietów informacyjnych trafiają do BS, który jest skonfigurowany do odbioru właśnie z tych urządzeń. Pełne odszyfrowanie/dekodowanie odbywa się na serwerze w chmurze IOTANS. Ze względu na powielanie informacji w kilku centrach danych, w przypadku ewentualnych zewnętrznych naruszeń transmisji danych, informacja jest zapisywana, a system dalej funkcjonuje. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie danych

W jaki sposób użytkownicy mogą śledzić te odczyty liczników?

Użytkownicy mają możliwość bezpłatnego korzystania z bota IotansBot na Telegramie przy użyciu smartfona. Więcej informacji

Darmowa konsultacja Twojego projektu